Program RABATowy - Niezależny Partner Herbalife Nutrion - Bartłomiej Cota i Malwina Witczak

Program RABATowy

Doceniamy naszych klientów, zyskaj do 5% rabatu

 

 

Regulamin programu lojalnościowego Herbastyle.pl

 1. Organizatorem (dalej: Organizator) Programu jest firma OLTEO Bartłomiej Cota, ul. Maratońska 35 m.36, 94-102 Łódź, NIP 7272714674, REGON 386006957, BDO 000552778, email: herbastyle.sklep@gmail.com, telefon: 696435516.
 2. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady przystępowania do programu lojalnościowego Herbastyle.pl oraz warunki uczestnictwa w Programie, w ramach którego Uczestnikom w zamian za opisane przez Organizatora czynności związane z zakupami w Sklepie internetowym https://herbastyle.pl/ (dalej: Sklep) przyznawane będą określone korzyści (dalej: Program).
 3. Zasady Programu opisane w niniejszym Regulaminie stosuje się wyłącznie do zakupów dokonanych na stronie https://herbastyle.pl/.
 4. Uczestnikiem Programu może być jedynie zarejestrowany użytkownik strony https://herbastyle.pl/ (dalej: Uczestnik).
 5. Przystąpienie do Programu następuje automatycznie po rejestracji.
 6. Każdy Uczestnik Programu może gromadzić punkty za nabycie towarów objętych Programem w Sklepie oraz za działania opisane w punkcie 9 Regulaminu.
 7. Punkty gromadzone są na koncie Uczestnika. 
 8. Punkty i prawa związane z Programem nie mogą być sprzedawane, przenoszone, ani zbywane w inny sposób - w szczególności pomiędzy kontami należącymi do różnych Uczestników, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.
 9. Prawo do korzystania z konta Uczestnika, a w szczególności prawo do korzystania z progów rabatowych, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
 10. Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę.
 11. Punkty w Programie przyznawane są za:
  1. dokonanie zakupu dowolnego produktu w Sklepie – 1 (jeden) punkt za każde 1 (jeden) zł;
  2. wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera - 50 punktów (punkty przyznawane jednorazowo);
  3. napisanie opinii zakupionego produktu - 10 punktów. 
 12. W ramach Programu Uczestnikom przyznawane są następujące nagrody:
  1. za zgromadzenie 500 punktów na swoim koncie rabat 1%
  2. za zgromadzenie 1000 punktów na swoim koncie rabat 2%
  3. za zgromadzenie 2000 punktów na swoim koncie rabat 3%
  4. za zgromadzenie 4000 punktów na swoim koncie rabat 4%
  5. za zgromadzenie 6000 punktów na swoim koncie rabat 5%
 13. Punkty za zgodę na otrzymywanie newslettera, o której mowa w punkcie 10.b, naliczane są, gdy Uczestnik kliknie w link weryfikacyjny przesłany mailem po zapisie na newsletter.
 14. Punkty za napisanie opinii, o której mowa w punkcie 10.c, przyznawane są dopiero po zaakceptowaniu opinii przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania opinii bez podania przyczyny.
 15. W przypadku zwrotu zakupionego towaru lub anulowaniu zamówienia Organizator anuluje ilość punktów przyznaną uprzednio z tytułu zakupu.
 16. Punkty otrzymywane przez Uczestnika Programu są ważne do momentu zakończenia Programu.
 17. Punkty nie są przyznawane za zakupy dokonane przed rozpoczęciem Programu.
 18. Rabat naliczany jest automatycznie przy każdych zakupach. Punkty nie są odejmowane z konta klienta.
 19. Liczba punktów obliczana jest z sumy cen produktów po uwzględnieniu rabatów. Koszt wysyłki nie jest uwzględniany.
 20. Punkty dodawane są na konto Uczestnika po zmianie przez Organizatora statusu zamówienia na 'przesyłka wysłana'. 
 21. Rabat przyznany w Programie nie łączy się z innymi promocjami w Sklepie.
 22. Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Programu w sytuacji, gdy postępowanie Uczestnika jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem, w szczególności w przypadku:
  1. podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych w związku z udziałem w Programie,
  2. uzyskania punktów w Programie w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, w tym z zastosowaniem urządzeń, programów lub aplikacji wpływających w sposób nieuprawniony na stan punktów Uczestnika na Koncie;
  3. podania się za inną osobę.
 23. Wykluczenie z Programu staje się skuteczne z dniem podjęcia w tym przedmiocie decyzji przez Organizatora, o czym wykluczony Uczestnik zostanie poinformowany w drodze e-mailowej, na adres podany przy rejestracji.
 24. Uczestnik może złożyć reklamację w związku z wykluczeniem go z udziału w Programie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Organizatora w tej sprawie. 
 25. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Programu, mogą być zgłaszane mailowo pod adresem e-mail herbastyle.sklep@gmail.com, przez cały okres trwania Programu, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od daty zakończenia Programu (decyduje data nadania wiadomości e-mail przez Uczestnika).
 26. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 27. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Programu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia następnego po dniu ogłoszenia nowego Regulaminu. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Uczestnika wskazany przy rejestracji. Zmiana Regulaminu nie będzie skutkowała utratą praw uprzednio nabytych przez Uczestników.
 28. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji.
 29. Program trwa od dnia 6.01.2022 do dnia 31.12.2022 włącznie. 
 30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

Data publikacji regulaminu: 6.01.2022.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl